Hakkımızda

Misyonumuz

Çalıştığımız işyerlerinde iş sağlığı ve güvenliği hizmetlerini "önce insan" faktörünü göz önünde tutarak gerçekleştirmek. Koruyucu ve önleyici bir anlayışla güvenli bir ortamda sağlıklı bir çalışma ortamı oluşturmak, iş yerlerinin kaliteli ürün ve hizmet üretmesine katkı sağlamak, sürekli kontrol ve denetimlerle hizmet sunulan iş yerlerinde alt kademeye kadar bütün çalışanlarda "güvenlik kültürü" bilincinin yerleşmesi amacımızdr.

Vizyonumuz

Müşterilerimizin sürdürebilir bir kalkınma gerçekleşmesine katkı sağlamak. İş güvenliği bilincini yaygınlaştırmak ,sağlık ve güvenli işletme ve yönetimlerin oluşmasına katkıda bulunmak iş sağlığı ve güvenliği alanında onlara en iyi çözüm ortağı olmak , Hizmet verdiğimiz firmalarımız için emek veren ,alınteri döken değerli çalışan nüfusumuzun olası iş kazalarına ve meslek hastalıklarına karşı, eğitmek periyodik muayene ve sağlık taramalarını yapmak erken tanı ve tedavi imkanlarını sağlamak ,kalıcı sakatlıklarını ve kayıpları önlemek, sağlıklı, mutlu bireyler olarak yaşamlarını ve kazanımlarını sağlamak.